Naše zásady

Obec se chová transparentně s péčí řádného hospodáře, důsledným dodržováním zákonů i svého slova, a to vše s přímou komunikací s občany.

Jsme transparentní

Vždy budete mít přehled o tom, co se děje.

Dodržujeme zákony

Zákon a morální hodnoty jsou pro nás závazné.

Držíme slovo

Jsme si vědomi, že sliby mohou být i chyby.

Vysoké pracovní nasazení

Chceme pro vás pracovat i ve volném čase.

Přímé a rychlé řešení vašich připomínek

Vyřešíme, odpovíme, případně se setkáme.

Kolektivní spolupráce s občany

Jste pro nás na prvním místě.

Lidé

Jaroslav Švehla, nejml.

Kandidát č. 1

Jaroslav Švehla, nejml.

31 let, IT specialista, velitel místního hasičského sboru

 [email protected]

Vzdělání: středoškolské, informační technologie

Lokalita: Chomutovice

Odpovědnost: Hasiči, pěší komunikace, krizový plan, povodňový plán, hromadná elektronické aukce zemní plyn a elektřina pro občany

David Šikola, DiS.

Kandidát č. 2

David Šikola, DiS.

44 let, datový analytik, programátor, tvůrce webových stránek Naše Popovičky

 [email protected]

Vzdělání: vyšší odborné ekonomické

Lokalita: Stádla

Odpovědnost: Obecní web, MHD, komunikace za obec s Eurovia Kamenolomy a.s., hromadná elektronické aukce zemní plyn a elektřina pro občany

Ing. Alexander Tuháček

Kandidát č. 3

Ing. Alexander Tuháček

51 let, manažer

 [email protected]

Vzdělání: vysokoškolské, Fakulta stavební ČVUT

Lokalita: Stádla, Skalka

Odpovědnost: Kanalizace, vodovod, stavební záležitosti, hromadná elektronické aukce zemní plyn a elektřina pro občany

Ing. Kateřina Marounková

Kandidát č. 4

Ing. Kateřina Marounková

35 let, účetní, podnikatel

 [email protected]

Vzdělání: vysokoškolské ekonomické

Lokalita: Nebřenice

Odpovědnost: Hřbitov, platby obce

Ing. et Ing. Andrea Dudaško, Ph.D.

Kandidát č. 5

Ing. et Ing. Andrea Dudaško, Ph.D.

39 let, neuro-kouč, manažer řízení finančních rizik

 [email protected]

Vzdělání: vysokoškolské, ČVUT aplikovaná fyzika, ČVUT ekonomika a silnoproud

Lokalita: Pod Skalkou

Odpovědnost: Časopis, kulturní akce, školství, hřiště

Radka Štantejská

Kandidát č. 6

Radka Štantejská

45 let, podnikatel, procesní a administrativní znalosti v oblasti veřejné správy, bývalý zastupitel

 [email protected]

Vzdělání: středoškolské ekonomické

Lokalita: Chomutovice

Odpovědnost: Zeleň, životní prostředí, komunální odpad

Lucie Vonášková

Kandidát č. 7

Lucie Vonášková

36 let, manažer veřejných zakázek

 [email protected]

Vzdělání: všeobecné, gymnázium

Lokalita: Petrovy Vrchy

Odpovědnost: Systém zadávání a zveřejňování veřejných zakázek, kronika, psi – evidence, známky, očkování, komunikace s občany (aplikace, SMS)

VOLEBNÍ PROGRAM

Jak naplníme naše cíle

Naše kandidátní listina je postavena na lidech z různých lokalit. Propojení všech lokalit v jedné kandidátní listině vnímáme jako nespornou výhodu při prosazování projektů a změn, které vycházejí z aktuálních potřeb obyvatel celé obce.

Struktura bude uplatňována i v případě, že se kandidát vaší lokality nedostane do zastupitelstva. Po celou dobu našeho mandátu budeme s kandidátem z vaší lokality spolupracovat při prosazování vašich zájmů, stejně jako kdyby byl členem zastupitelstva.

Předpokladem k naplnění naší vize a cílů je naše přímá účast v zastupitelstvu, tedy skutečnost, že se někteří naši kandidáti stanou zastupiteli obce. Naplnění cílů přímo závisí na počtu našich členů v obecním zastupitelstvu. A o tom rozhodujete vy, naši voliči, vhozením hlasů našim kandidátům.

Naše společná budoucnost je jen ve vašich rukou.

Základní body našeho programu
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek
 • OAKS Prague – Arendon – partnerská spolupráce s přínosem pro obec
 • Vodní hospodářství – nové možnosti zdrojů pro všechny obce
 • Umístění všech našich dětí do MŠ a ZŠ Modletice a vytvořit místo setkávání větších dětí
 • Odpadové hospodářství
DETAILNÍ INFORMACE O NAŠEM PROGRAMU

Efektivní, hospodárná ekonomika a správa obce

 • Držíme se svých zásad, které jsou odrazem jednotlivých bodů programu.
 • Rozhodování o veřejných financích – na co se veřejné prostředky uplatní. Priority určují občané společně se zastupiteli, nikoli pouze zastupitelstvo obce bez účasti občanů.
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek řízených režimem zákona o Zadávání veřejných zakázek, tak i veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Transparentní zveřejňování veřejných informací pomocí dostupných nástrojů pro publikaci.
 • Participativní rozpočet – část rozpočtu v rukou občanů – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu obce, o kterých budou rozhodovat občané, na jaké projekty prostředky využijí.

01

Komunikace s občany

 • Efektivní komunikace s využitím internetu, sociálních sítí, aplikací, SMS,
 • Zpětná vazba od občanů – tvorba dotazníku, anket pro zjišťování potřeb občanů
 • Plánovaná osobní setkání s občany
 • Veřejná zasedání zastupitelstva – rozšíření v režimu on-line
 • Podpora stávajících spolků a podpora vzniku nových sdružení

02

Rozvoj obce

 • Revize územního plánu
 • Podpora a pokračování kvalitních a žádoucích rozpracovaných projektů stávajícího zastupitelstva – výstavba chodníků, plánovaná výstavba školy v obci Modletice
 • Požární zbrojnice
 • Společenský prostor pro setkávání občanů
 • Vodní hospodářství – nové možnosti zdrojů pro všechny obce
 • OAKS Prague – Arendon – partnerská spolupráce s přínosem pro obec
 • Revitalizace vodní plochy Ve Struhách, řešení vodní bilance – protipovodňová opatření, zadržování povrchové vody
 • Veřejná zeleň, biokoridory
 • Důsledné využívání financí z EU fondů
 • Revitalizace nohejbalového hřiště Chomutovice
 • Kamerový bezpečností systém po celé obci pro zajištění větší bezpečnosti a sledování veřejného pořádku
 • Místo pro teenagery – nalezení vhodného místa a projektu, který přinese možnost setkávání větších dětí. Naše tipy jsou pumptrack, U-rampa, fotbalové hřiště s umělým povrchem. Rádi budeme toto téma rozvíjet i s dětmi
 • Dopravní situace v obci
 • Přístřešky pro veřejné kontejnery

03

Ostatní

 • Počet členů zastupitelstva 9 vs. 7. - Stávající zastupitelstvo schválilo snížení počtu zastupitelů ze stávajících 9 na 7 pro období 2022 - 2026. Uvedené rozhodnutí je neměnné a platné po celé 4 roky. Z našeho pohledu je nový stav pro obec nežádoucí, protože pro plánované velké projekty (OAKS Prague, stavba školy, přestavba fary a jiné) je nutná a potřebná spolupráce ve více členech.
 • Odpadové hospodářství – revize možností typu svozů – týdenní/čtrnáctidenní, zhodnocení dostatečnosti svozů veřejných kontejnerů na plast a papír. Zveřejňování kalkulace jednotlivých položek, které jsou součástí poplatku ve známce, optimalizace poplatku.
 • Podpora využívání sběrného dvora v Dobřejovicích.
 • Umístění všech našich dětí do MŠ a ZŠ Modletice
 • Obec se zúčastňuje elektronických aukcí, díky kterým naši občané dosáhnou snížení nákladů na zajištění dodávky zemního plynu a elektřiny.

04