Radka Kučerová

O nás

SPOLEČNĚ S VÁMI

Vážení občané,

dovolte mi úvodem představit naše nové hnutí a důvody jeho vzniku.

V letech 2018 - 2020 jsem byla zastupitelem v naší obci. Ano, možná víte, že jsem svůj mandát na vlastní žádost složila dva roky před koncem volebního období. Důvodem byl rozdílný pohled na správu obce. Ze situace jsem vyvodila osobní odpovědnost a rozhodla se rezignovat.

Vytvoření „kandidátky“ s týmem lidí, kteří budou podporovat nový směr správy obce, se tak jevilo jako vhodná cesta.

Jsem ráda, že jsme dokázali sestavit jednotný tým a umožnit vám, občanům, při volbách vybírat z více než jedné „kandidátky“. Máte tedy možnost vytvořit různorodé složení zastupitelstva a více tak ovlivnit dění v naší obci.

Do komunálních voleb vstupujeme s pokorou a respektem. Budeme rádi, když získáme vaši důvěru, která je pro nás zavazující.

Radka Kučerová

Naše zásady

Obec se chová transparentně s péčí řádného hospodáře, důsledným dodržováním zákonů i svého slova, a to vše s přímou komunikací s občany.

Jsme transparentní

Vždy budete mít přehled o tom, co se děje.

Dodržujeme zákony

Zákon a morální hodnoty jsou pro nás závazné.

Držíme slovo

Jsme si vědomi, že sliby mohou být i chyby.

Vysoké pracovní nasazení

Chceme pro vás pracovat i ve volném čase.

Přímé a rychlé řešení vašich připomínek

Vyřešíme, odpovíme, případně se setkáme.

Kolektivní spolupráce s občany

Jste pro nás na prvním místě.

Lidé

Rozhodnutí o sestavení kandidátní listiny a založení hnutí SPOLEČNĚ S VÁMI, vychází ze zájmu o změnu stávajícího přístupu obce k občanům. Mezi členy naší kandidátky jsou lidé, kteří se v minulosti snažili o prosazení změn ve stávajícím přístupu obce k občanům.

Radka Štantejská a Radka Kučerová působily jako obecní zastupitelky v letech 2018 - 2020 za Venkov pro lidi. Mandát zastupitele složily na vlastní žádost před skončením volebního období, z důvodu rozdílných názorů a jinému pohledu na řízení obce a nemožnosti jejich prosazení v rámci stávajícího zastupitelstva.

David Šikola je autorem webových stránek „Naše Popovičky“ (https://nasepopovicky.cz), které pro nás občany ze své vlastní iniciativy v minulosti vytvořil. Nabídl tak občanům možnost komunikace a sdílení informací ve snaze o zlepšení vzájemné komunikace občanů se zástupci obce.

Ing. Radka Kučerová

Kandidát č. 1

Ing. Radka Kučerová

43 let, manažer obchodního rozvoje, bývalý zastupitel

 [email protected]

Vzdělání: vysokoškolské, ekonomické – Hospodářská politika, obor Veřejná správa

Lokalita: „Staré“ Popovičky, Stádla

Odpovědnost: Vztahy s okolními obcemi, podnikatelskými subjekty, rozpočet obce, zastupování obce navenek

Jaroslav Švehla, nejml.

Kandidát č. 2

Jaroslav Švehla, nejml.

31 let, IT specialista, velitel místního hasičského sboru

 [email protected]

Vzdělání: středoškolské, informační technologie

Lokalita: Chomutovice

Odpovědnost: Hasiči, pěší komunikace, krizový plan, povodňový plán, hromadná elektronické aukce zemní plyn a elektřina pro občany

David Šikola, DiS.

Kandidát č. 3

David Šikola, DiS.

44 let, datový analytik, programátor, tvůrce webových stránek Naše Popovičky

 [email protected]

Vzdělání: vyšší odborné ekonomické

Lokalita: Stádla

Odpovědnost: Obecní web, MHD, komunikace za obec s Eurovia Kamenolomy a.s., hromadná elektronické aukce zemní plyn a elektřina pro občany

Ing. Alexander Tuháček

Kandidát č. 4

Ing. Alexander Tuháček

51 let, manažer

 [email protected]

Vzdělání: vysokoškolské, Fakulta stavební ČVUT

Lokalita: Stádla, Skalka

Odpovědnost: Kanalizace, vodovod, stavební záležitosti, hromadná elektronické aukce zemní plyn a elektřina pro občany

Ing. Kateřina Marounková

Kandidát č. 5

Ing. Kateřina Marounková

35 let, účetní, podnikatel

 [email protected]

Vzdělání: vysokoškolské ekonomické

Lokalita: Nebřenice

Odpovědnost: Hřbitov, platby obce

Ing. et Ing. Andrea Dudaško, Ph.D.

Kandidát č. 6

Ing. et Ing. Andrea Dudaško, Ph.D.

39 let, neuro-kouč, manažer řízení finančních rizik

 [email protected]

Vzdělání: vysokoškolské, ČVUT aplikovaná fyzika, ČVUT ekonomika a silnoproud

Lokalita: Pod Skalkou

Odpovědnost: Časopis, kulturní akce, školství, hřiště

Radka Štantejská

Kandidát č. 7

Radka Štantejská

45 let, podnikatel, procesní a administrativní znalosti v oblasti veřejné správy, bývalý zastupitel

 [email protected]

Vzdělání: středoškolské ekonomické

Lokalita: Chomutovice

Odpovědnost: Zeleň, životní prostředí, komunální odpad

Lucie Vonášková

Kandidát č. 8

Lucie Vonášková

36 let, manažer veřejných zakázek

 [email protected]

Vzdělání: všeobecné, gymnázium

Lokalita: Petrovy Vrchy

Odpovědnost: Systém zadávání a zveřejňování veřejných zakázek, kronika, psi – evidence, známky, očkování, komunikace s občany (aplikace, SMS)

VOLEBNÍ PROGRAM

Jak naplníme naše cíle

Naše kandidátní listina je postavena na lidech z různých lokalit. Propojení všech lokalit v jedné kandidátní listině vnímáme jako nespornou výhodu při prosazování projektů a změn, které vycházejí z aktuálních potřeb obyvatel celé obce.

Struktura bude uplatňována i v případě, že se kandidát vaší lokality nedostane do zastupitelstva. Po celou dobu našeho mandátu budeme s kandidátem z vaší lokality spolupracovat při prosazování vašich zájmů, stejně jako kdyby byl členem zastupitelstva.

Předpokladem k naplnění naší vize a cílů je naše přímá účast v zastupitelstvu, tedy skutečnost, že se někteří naši kandidáti stanou zastupiteli obce. Naplnění cílů přímo závisí na počtu našich členů v obecním zastupitelstvu. A o tom rozhodujete vy, naši voliči, vhozením hlasů našim kandidátům.

Naše společná budoucnost je jen ve vašich rukou.

Základní body našeho programu
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek
 • OAKS Prague – Arendon – partnerská spolupráce s přínosem pro obec
 • Vodní hospodářství – nové možnosti zdrojů pro všechny obce
 • Umístění všech našich dětí do MŠ a ZŠ Modletice a vytvořit místo setkávání větších dětí
 • Odpadové hospodářství
DETAILNÍ INFORMACE O NAŠEM PROGRAMU

Efektivní, hospodárná ekonomika a správa obce

 • Držíme se svých zásad, které jsou odrazem jednotlivých bodů programu.
 • Rozhodování o veřejných financích – na co se veřejné prostředky uplatní. Priority určují občané společně se zastupiteli, nikoli pouze zastupitelstvo obce bez účasti občanů.
 • Transparentní zadávání veřejných zakázek řízených režimem zákona o Zadávání veřejných zakázek, tak i veřejných zakázek malého rozsahu.
 • Transparentní zveřejňování veřejných informací pomocí dostupných nástrojů pro publikaci.
 • Participativní rozpočet – část rozpočtu v rukou občanů – vyčleněné finanční prostředky z rozpočtu obce, o kterých budou rozhodovat občané, na jaké projekty prostředky využijí.

01

Komunikace s občany

 • Efektivní komunikace s využitím internetu, sociálních sítí, aplikací, SMS,
 • Zpětná vazba od občanů – tvorba dotazníku, anket pro zjišťování potřeb občanů
 • Plánovaná osobní setkání s občany
 • Veřejná zasedání zastupitelstva – rozšíření v režimu on-line
 • Podpora stávajících spolků a podpora vzniku nových sdružení

02

Rozvoj obce

 • Revize územního plánu
 • Podpora a pokračování kvalitních a žádoucích rozpracovaných projektů stávajícího zastupitelstva – výstavba chodníků, plánovaná výstavba školy v obci Modletice
 • Požární zbrojnice
 • Společenský prostor pro setkávání občanů
 • Vodní hospodářství – nové možnosti zdrojů pro všechny obce
 • OAKS Prague – Arendon – partnerská spolupráce s přínosem pro obec
 • Revitalizace vodní plochy Ve Struhách, řešení vodní bilance – protipovodňová opatření, zadržování povrchové vody
 • Veřejná zeleň, biokoridory
 • Důsledné využívání financí z EU fondů
 • Revitalizace nohejbalového hřiště Chomutovice
 • Kamerový bezpečností systém po celé obci pro zajištění větší bezpečnosti a sledování veřejného pořádku
 • Místo pro teenagery – nalezení vhodného místa a projektu, který přinese možnost setkávání větších dětí. Naše tipy jsou pumptrack, U-rampa, fotbalové hřiště s umělým povrchem. Rádi budeme toto téma rozvíjet i s dětmi
 • Dopravní situace v obci
 • Přístřešky pro veřejné kontejnery

03

Ostatní

 • Počet členů zastupitelstva 9 vs. 7. - Stávající zastupitelstvo schválilo snížení počtu zastupitelů ze stávajících 9 na 7 pro období 2022 - 2026. Uvedené rozhodnutí je neměnné a platné po celé 4 roky. Z našeho pohledu je nový stav pro obec nežádoucí, protože pro plánované velké projekty (OAKS Prague, stavba školy, přestavba fary a jiné) je nutná a potřebná spolupráce ve více členech.
 • Odpadové hospodářství – revize možností typu svozů – týdenní/čtrnáctidenní, zhodnocení dostatečnosti svozů veřejných kontejnerů na plast a papír. Zveřejňování kalkulace jednotlivých položek, které jsou součástí poplatku ve známce, optimalizace poplatku.
 • Podpora využívání sběrného dvora v Dobřejovicích.
 • Umístění všech našich dětí do MŠ a ZŠ Modletice
 • Obec se zúčastňuje elektronických aukcí, díky kterým naši občané dosáhnou snížení nákladů na zajištění dodávky zemního plynu a elektřiny.

04

Kontakt

Zavolejte nám nebo napište. Rádi se s vámi potkáme!

Ing. Radka Kučerová

Jaroslav Švehla

David Šikola